LSF Pronoking Team on tilluke orienteerumisklubi, millel on suured eesmärgid:

• orienteerumisspordi, kui inimsõbraliku ja loodussäästliku spordiala viljelemine ja propageerimine;
• sportlike tegevuste propageerimine;
• spordiürituste korraldamine;
• spordi arengule kaasa aitamine;
• liikmete vahelise üksmeele kasvatamine;
• liikmetele sportliku meelelahutuse võimaldamine;
• liikmete sportlike saavutuste parandamine.

Nende eesmärkide täitmiseks korraldame nii orienteerumisvõistlusi kui ka metsapäevi, lisaks valmistame orienteerumiskaarte ja loomulikult soodustame oma liikmete osalemist spordivõistlustel.